Anul editorial 2011

DocumenteData adăugării

Ordonare după : Nume | Data | Accesări [ Ascendent ]
file icon Numărul 12/2011fierbinte!Tooltip 01/22/2012 Accesări: 11735

Cuprins:

In memoriam Thomas Nägler (1939-2011) / 1

Thomas Nägler, Parlamentarul sibian Jakob Rannicher (fragment) / 3
Valeriu Gherghel, Bref: Arta rezumării / 5
Alexandru Matei, Teoria şi declinul literaturii. Încă o perspectivă franceză / 9
Mircea A. Diaconu, I.L. Caragiale: Drama between Illusion and Truth / 12
Florina Pârjol, Destinul unui formator de gusturi / 18
Antonio Patraş, Eugen Lovinescu şi „metoda“ lui Proust / 27
Dorin Popescu, O perspectivă hermeneutică asupra textului noicasian / 33
Ovidiu Moceanu, Nuvelistica lui Ştefan Bănulescu / 41
Stefan Sienerth, „Mi-e teamă de poveşti neinventate“. Dosarul de securitate al lui Oskar Pastior (IV) / 51
Adrian Lăcătuş, Oglinzi strâmbe, reflexie dreaptă / 57
Rodica Ilie, Identitate de substituţie : senzaţionalismul - poetica autentificării măştii / 60
Vasile Chifor, Starea de graţie a prozei scurte / 65
Marian Ţiplic, De la „rex Gyla maior“ la „Stefanus dux Ultrasilvaniae“ (?953-1270) / 72
Laura Stanciu, Convergenţe istoriografice Central europene Transilvania-Slovacia / 79
Carmen Popa, Influenţa culturii germane asupra vieţii teatrale şi muzicale a Sibiului la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX / 84
Adrian Danciu, Incidenţa bioterorismului pentru societatea contemporană / 89
Sorin Ivan, From Tradition to Postmodernism in China’s Civilisation and Culture / 93

file icon Numărul 11/2011fierbinte!Tooltip 11/29/2011 Accesări: 6003

CUPRINS

Petre Andrei, Consideraţiuni asupra romantismului / 1
Petru P. Andrei, Omul şi personalitatea lui Petre Andrei / 6
Sorin Bocancea, Petre Andrei. Schiţă de portret politico-ideologic / 14
Doru Tompea, Dan Postolea, Petre Andrei. Lecţia parlamentară a unui pedagog naţional / 20
Dumitru Stan, Sociologia academică ieşeană de la origini la Petre Andrei / 26
Daniel Şandru, Aspecte ideologice în sociologia politică a lui Petre Andrei / 38
Alexandru Iulian Bodnariu, Petre Andrei – o viziune integralistă a realităţii sociale / 45
Cristian Bocancea, Petre Andrei şi construcţia capitalului social /51
Liliana Stan, Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei /58
Neculai N. Bobică, Pledoaria lui Petre Andrei pentru o cultură a libertăţii /62
Adrian Marius Tompea, Raporturile dintre politică şi morală în concepţia lui Petre Andrei /67
Silvia Bocancea, Principiul descentralizării administrative în viziunea lui Petre Andrei /72
Sebastian Năstuţă, Petre Andrei: Antifascismul ca valoare /78
Alina Hurubean, Petre Andrei şi asumarea responsabilităţii publice a intelectualului în societatea românească modernă /85
Tudor Pitulac, Despre educaţie şi disfuncţii în societatea românească contemporană. Actualitatea viziunii lui Petre Andrei /90

file icon Numărul 10/2011 fierbinte!Tooltip 11/25/2011 Accesări: 11261

CUPRINS
Dragoş Varga, ASTRA – 150. Argument / 1
Dumitru Acu, Un secol şi jumătate de la înfiinţarea ASTREI (1861-2011) / 3
Mircea Păcurariu, Biserica şi „Asociaţiunea transilvană“ / 9
Pamfil Matei, Cu gândiul la Panteonul „Asociaţiunii“ / 14
Silviu Borş, Biblioteca Centrală a Asociaţiunii în perioada 1940-1945 / 17
Alexiu Tatu, ASTRA – 150 de ani. Din corespondenţa pentru „Enciclopedia Română“  / 28
Gabriela Panţel, Preocupările ASTREI pentru crearea unui teatru naţional al românilor din Transilvania / 36
Iuliu-Marius Morariu, ASTRA şi tineretul / 43
Elena Macavei, Şcoala Civilă Superioară de Fete cu Internat – ctitorie a Asociaţiunii ASTRA / 46
Delia Voina, Museums of the “Astra” Association / 50
Dumitru Borţan, Asociaţiunea ASTRA, leagănul Băncii „Albina“ / 54
Mihai Sofronie, Aurel Vlaicu şi serbările ASTREI de la Blaj (1911) / 58
Anca Sârghie, Activism-pasivism în polemica Bariţiu-Cristea / 61
Ioan Seni, Pagini din viaţa despărţământului ASTRA Năsăud / 71
Mariana Pasincovschi, Paul Goma. Romanul „Astra“: Ceremonializarea textului. Interogaţie şi dualitate / 77
Ovidiu Baron, Asociaţiunea, muzeul şi oamenii săi / 85
Valerica Sporiş, „Andrei Bârseanu şi «Asociaţiunea»“ – un reper cultural-istoric / 88
Alexiu Tatu, Un orizont de aşteptare împlinit – Cornel Lungu, „Sibiul românesc. Oameni şi locuri“ / 91
Ovidiu-Valentin Boc, „Un om al vremii sale“: Ilie Dăianu (1868-1956) / 95

file icon Numărul 9/2011fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 13975

CUPRINS
Stefan Siennerth, „Mi-e teamă de poveşti neinventate“. Dosarul de securitate al lui Oskar Pastior (Partea a III-a) / 1
Speranţa Milancovici, Benjamin Fundoianu /Benjamin Fondane şi lumea filmului / 9
Lucian Bâgiu, Mihail Sebastian – „De două mii de ani“: labirintul conştiinţei individuale /14
Ana Maria Bunduc (Fomin), Contribuţia lui Mircea Eliade la conturarea unei viziuni transreligioase asupra lumii / 21
Adriana Carina Duban, Mizerie „cu blazon“: cazul Barbu Sălceanu / 30
Mihai Ignat, „Conversând despre Ionescu“: digitaţii pentru capodoperă / 35
Marina Vraciu, „De la mlaştinile baltice pînă la continentul ţintuit în cow-boys“. Întîlniri cu Iosif Brodski / 40
Rodica Ilie, Avangarda şi dinamica periferiilor culturale / 47
Cristina-Emanuela Dascălu, The dialectic between subject and landscape Salman Rushdie’s „Midnight’s Children“ / 53
Ovidiu Simion, Erotikon Euromorphotikon. Eutopia. / 58 
Ioana Constantin, Über Treue und Untreue in der Übersetzung. Von den „Belles Infideles“ zum feministischen Paradigma / 61
Leonte Ivanov, Odiseea postumă a familiei Cantemir / 64
Vlad Sofronie, Die Beziehungen zwischen Byzanz und den lateinischen Fürstentümern aus dem Orient im 12. Jahrhundert in der Interpretation des höfischen Zeremoniells /70
Liviu Petcu, Noţiunea de θέωσις (îndumnezeire) după Sfântul Grigorie de Nyssa /76
Simona Maria Cursaru-Herlea, Consideraţii privind căldările de lut de la Capidava. Problematica conservării şi restaurării acestora / 85
Valentin Mureşan, Pictorul sibian Constantin Ilea / 95

file icon Numărul 8/2011fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 11129

CUPRINS
Anton Adămuţ, Câtă înţelepciune ascund proverbele? / 1
Liviu Petcu, Sfântul Grigore al Nyssei despre Taina Pocăinţei şi Euharistiei ca trepte spre îndumnezeire / 5
Florin Crîşmăreanu, Nicolaus Cusanus şi doctrina analogiei ( II) / 14
Leonte Ivanov, Graniţele dintre culturi / 20
Silviu Văcaru, Câteva consideraţii asupra comunităţilor catolice apărute în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Moldova /  24
Peti Lehel, Câteva elemente ale schimbării perspectivei religioase: secularizarea, transnaţionalismul şi adoptarea sectelor în satele de ceangăi din Moldova/ 35
Horia Bozdoghină, A fost Nicolae C. Paulescu un autentic creştin-ortodox? / 51
Claudia Bucura (Mercurean), Ipostaze caricaturale ale revistei satirice „Gura Satului“ (1867-1881; 1901-1903) / 58
Stefan Sienerth, „Mi-e teamă de poveşti neinventate“. Dosarul de securitate al lui Oskar Pastior (II) / 66
Dumitru Chioaru, B. Fundoianu / Benjamin Fondane – Spre o identitate mai cuprinzătoare sau Drumul fără întoarcere al lui Ulise / 71
Adina-Simona Mitrofan, Elemente lexicale de origine franceză în romanul „Fecioarele despletite“ de Hortensia Papadat-Bengescu / 75
Ovidiu Moceanu, Nuvelistica lui Fănuş Neagu / 79
Iulia Rădac, Elegiile de la „întretăierea drumurilor comerciale“ / 87
Irina Georgescu, Rolul traducerilor în perioada 1960-1990, / 92
Programul Colocviilor Revistei Transilvania (ediţia a VIII-a). Ediţie omagială Mircea Ivănescu / 96

file icon Numărul 6-7/2011fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 12479

CUPRINS
Bogdan Creţu, Bestiarul lui Cantemir: de la cunoaşterea religioasă la raţionalism / 1
Ioan Derşidan, Sibianul Horia Petra-Petrescu la Leipzig. Prima teză de doctorat despre I.L.. Caragiale / 7
Antonio Patraş, „O dragoste florentină“. Poveste fără sfârşit / 16
Andra Popa, Dan Botta. Poetul, dramaturgul, traducătorul / 22
Lucian Bâgiu, Ţaratul vlaho-bulgar al Asăneştilor în „Greul pământului“, „mit valah în devenire“ de Valeriu Anania / 25
Mariana Pasincovschi, Paul Goma. Romanul „Astra“: Lizibilitate literară şi semnificaţie estetică. Introducere / 34
Cosmin Ciotloş, Creanga de sub picioare / 38
Irina Georgescu, La critique littéraire roumaine des années 1960-1970 et sa relation avec la critique littéraire occidentale / 43
Diana Radu, Scriitorii şi puterea totalitară. Indicii în opere autobiografice şi de ficţiune / 47
Stefan Sienerth, „Mi-e teamă de poveşti neinventate“. Dosarul de „Securitate“ al lui Oskar Pastior / 53
Oana Elena Strugaru, The mirror of Exile. Autobiography as estrangement in the works
of Andrei Codrescu / 58
Roxana Patraş, Algernon Charles Swinburne şi plăcerea nobilă de a lăuda / 62
Irina Durnea, Le corps entre la vie et la mort dans „Le sang des autres” de Simone de Beauvoir / 71
Rodica Grigore, Alejo Carpentier. Dimensiunile realităţii şi naraţiunea muzicală / 77
Valeriu Gherghel, Principiul risipei quodlibetale / 83
Florin Crîşmăreanu, Nicolaus Cusanus şi doctrina analogiei / 88
Dorin-Ioan Rus, Travel rituals and the fear of the forest at the journeymen in Transylvania / 94
Florin Stănescu, Teotihuacan – oraşul zeilor / 99
Vlad Sofronie, Supravieţuirea Bizanţului şi confruntarea celor două creştinătăţi în prima jumătate a secolului al XIII-lea în Asia Mică şi spaţiul românesc / 103
Vasile Mărculeţ & Petru Beşliu Munteanu, L’activité constructive des princes roumains  au Mont Athos (le milieu du XIVe siècle -  le début du XVIe siècle) / 109
Octavian Marcu, Funcţia educativă a istoriei la Aaron Florian (1805-1887) / 114
Ioan Popa, Rolul organizaţiilor şcolare din sudul Transilvaniei, în elaborarea structurilor etnoidentitare (1849-1918) / 123
Ion Buzaşi, Un „preot al deşteptării noastre“ şi „un apostol al culturii naţionale“ / 130
Vasile Ursan, Un cărturar român exemplar şi o binecuvântată restituire: Andrei Bârseanu / 132
Laurenţiu Hanganu, Estetică şi politică / 134
Ioan Stanomir, Nkrumah sau eliberatorul / 139
Dan Popescu, Modelul suedez între mit şi realitate / 142
Florin Mărginean, Arheologie funerară la Mureşul de Jos (sec. X – XI) / 148

file icon Numărul 5/2011fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 10918

 

CUPRINS
Nicolae Popescu, De la francité et de ses effets / 1
Liliana Herrera, Escrituria fragmentaria / 4
Liliana Herrera, El humor cioraniano: un breve comentario / 6
Alfredo Abad T., Filosofia y escepticismo / 8
Mara Magda Maftei, Le légionnarisme de Cioran et Eliade / 13
Doina Constantinescu, Le discours de l’hysterie / 23
Ana Selejan, Cioran şi sfintele / 28
Konrad Wellmann, Emil Cioran – Nihilist, Mystiker, Stilist oder Skeptiker? / 31
Dorin David, Despre „tradiţionalism“ şi Mircea Eliade / 36
Radu Vancu, Lucian Blaga. Eseu despre modernitatea poetică / 40
George Neagoe, Între document şi autobiografie romanţată: „Luntrea lui Caron“ / 44
Valentin Radu, Ştiinţă şi creaţie pecetea stilistică a plăsmuirilor ştiinţei / 47
Alina Ciubotaru, Relaţia dintre criza gnoseologică şi ,,marea trecere“ la Blaga. O perspectivă teologică / 52
Mircea A. Diaconu, I.L. Caragiale. Materialitatea lumii şi fascinaţia textului / 56
Antonio Patraş, Ionel Teodoreanu, necunoscutul / 60
Dumitru Tucan, A înţelege şi a interpreta (II) / 64
Gheorghe Manolache, Recurs la o fenomenologie a conştiinţei critice / 69
Rodica Grigore, Calderon-Pirandello / 74
Camelia Burghele, Registre magice şi contexte religioase ale performării sărbătorii popolare III. Rusaliile: „sfinţeşte, Doamne, ţarinile astea...“ - practici şi obiceiuri din satele sălăjene - / 81
Letiţia-Mirela Cristea, Religiozitate pe sticlă / 86

 

file icon Numărul 3-4/2011fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 19706

CUPRINS
Valeriu Gherghel, O exegeză imperială / 1
Bogdan Creţu, Vulpea dialectică / 6
Alexandru Muşina, Vârsta literaturii române – un studiu rizomatic / 12
Adriana Bărbat, Evazionismul în literatură în relaţie cu puterea – Ştefan Agopian şi Dumitru Ţepeneag / 19
Dan Ţăranu, A.E. Baconski – subversiunea şi narcisismul suprapus / 25
Nicoleta Cliveţ, Lovinescianism director şi călinescianism stilistic în critica lui I. Negoiţescu / 34
Nicoleta Socol, Realismul psihologic şi „ambasadorii“ unui scriitor / 42
Ioan Derşidan, O măsură a destrămării – despre proza lui Jehan Calvus / 50
Andrei Bodiu, A doua vârstă a poeziei lui Ion Pop / 56
Maria Sass, Literatură vs. Film. Peisaj socio-politic şi intercultural din Transilvania în ecranizarea romanului lui Eginald Schlattner, „Cocoşul decapitat“ / 58
Adela Dinu, Imagini ale ţiganului în literatura română. Oglindiri literare ale prejudecăţilor etnice / 67
Dumitru Tucan, A înţelege şi a interpreta (I) / 70
Alina Felea, Istoria literară din perspectiva unităţii temporale nedecompozabile / 75
Sunhild Galter, Das Zusammenwirken archaischer und moderner Mythen in Gert Ungureanus „Musette oder die mörderische Frage nach dem kleinen Unterschied“ / 79
Aurora Hriţuleac, The Thanatophobic Zeitgeist. An Interdisciplinary Approach / 84
Radu Stănese, Canonul etic şi estetic al Greciei antice / 88
Sorin Bocancea, Ideologie şi filosofie. O abordare operaţională / 95
Vasile Pleşca, The Liberal and The Deliberative Democracy / 104
Iacob Mârza, Cărţi cu lanţuri (Libri catenati) / 111
Anca Tatay, Imagini din epoca napoleoneană existentew în cărţile româneşti vechi tipărite la Buda (1814-1815) / 115
Petre Beşliu, Locuitorii Spitalului din Sibiu din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea / 122
Lakatos Artur, Din culisele luptei pentru putere în rîndurile minorităţilor maghiare din România: relaţiile UPM-PSD la Cluj în 1946 / 130
Adina-Iulia Şandru, Structură şi antistructură în riturile de trecere / 137
Camelia Burghele, Registre magice şi contexte religioase ale performării sărbătorii populare. Sângiorzul, „vremea strigoilor“ şi „împreunatul oilor“ - practici şi obiceiuri din satele sălăjene / 145
Cornel Tatai-Baltă, Cercetări privind istoria cărţii şi a tiparului (Eva Mârza, V. Ecsedy Judit) / 151

file icon Numărul 2/2011fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 11093

CUPRINS
Alexandru Nicolaescu, Sorin Radu, Caricatura electorală – formă a discursului electoral al Partidului Ţărănesc în alegerile parlamentare din mai 1926. Studiu de caz / 1
Sorin Bocancea, The Affinity Relationships between Ideology and Science / 11
Robert Iosif Hofman, Aspecte ale metaforei în discursul politic / 22
Vlad Sofronie, Ideea de stat în Bizanţ şi Occident până în epoca cruciadelor / 28
Olga Şerbănescu, Liber amicitiae: Andrea Alciatus, „Emblemata”, Lyon, 1564, în Biblioteca Muzeului Naţiona Brukenthal din Sibiu / 34
Sebastian Corneanu, Ilustrarea „Penitenţei“ în sculpturile din arhivoltele portalului bisericii evanghelice din Hosman, judeţul Sibiu. Interpretare iconografică / 44
Daniel I. Iancu, Oportunităţi bisericeşti, culturale şi politice în Veacul Luminilor. O carte despre Unirea românilor cu Biserica Romei / 54
Ana Selejan, Jurnalul unui poet nemulţumit / 58
George Neagoe, Ştefan Aug. Doinaş: cronicar dramatic (1956-1957) / 65
Andrei Bodiu, O carte mare / 71
Tania Muşina, Vârste ale femeii în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu şi ale Virginiei Woolf. Adolescenta / 74
Nicoleta-Janeta Socol, Femeile în literatură – o odisee a imaginarului feminin / 78
Ramona Stephan, Die Erfassung und Typisierung rumänischer Märchen durch siebenbürgisch-sächsische Märchenforscher / 85
Dumitra Baron, Sous le signe du notulaire: les gammes de littérature – notes de lecture / 90
Caravana cinematografică 2011 / 96

 

file icon Numărul 1/2011fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 10589

CUPRINS
Alexandru Muşina, Poezie versus reportaj / 1
Alexandru Matei, Quentin Meillasoux sau o filosofie antimodernă / 4
Bogdan Creţu, Râsul alienat / 9
Angelo Mitchievici, Iaşii ce ce duc... Un oraş abandonat. Nostalgii teodoriene / 13
Virgil Podoabă, Logica punctului de plecare / 21
Andrei Gligor, Simona Marin, Literatura română în şcoala anilor ’50 / 30
Vasile Spiridon, Despre o morfologie a marginii / 33
Jean şi Manuel Cristian Firică, Luptele atletice în lirica greacă / 36
Anton Adămuţ, Despre „spiritul ce totul neagă“ / 41
Roxana Patraş, Un „satir“ la curtea Reginei Victoria: A.C. Swinburne / 45
Rodica Grigore, Poezia lui Rubén Darío în contextul modernismului latino-american / 49
Adina-Lucia Nistor, Petersdorfer Strassennamen gestenr und heute. Benennungsmotive / 56
Ernst Christoph Suttner, Die Reliquien des hl. Apostels Andreas und ihre Verehrung in Patras, Konstantinopel, Amalfi und Rom / 65
Vasile Mărculeţ, Forme ale violenţei şi intoleranţei în lumea bizantină şi balcanică a sec. XI-XII (II) / 73 
Daniel Şandru, Partidele politice şi ideologia democratică / 78
Iosif Moldovan, Sistemul bugetar al UE între constrângeri şi posibilităţi / 85
Dorel Morândău, „Cataclisme economice care zguduie lumea“ de Dan Popescu / 93
Pamfil Bilţiu, O lucrare de referinţă a etnologiei româneşti actuale / 95

Începând cu anul editorial 2009, Revista Transilvania este indexata în baza de date internationala SCOPUS. Vezi sectiunea "Key Links" (meniu dreapta-jos), rubrica "List of titles" (fisier .xls), pozitia 25417, source record id: 18800156716.
Banner