Anul editorial 2009

DocumenteData adăugării

Ordonare după : Nume | Data | Accesări [ Ascendent ]
file icon Numărul 12/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 10004

CUPRINS
Ovidiu Moceanu, Sfântul Vasile cel Mare - „Arătătorul celor cereşti“ / 1
Vlad Sofronie, Cucerirea şi devastarea Constantinopolului la 1204 / 7
Eva Mârza, Ecouri pauline despre limbă în cărţile vechi româneşti / 13
Florin Bogdan, Preţul de achiziţie ale cărţii româneşti vechi în Transilvania în sec. al XVI-lea / 17
Călin Anghel, The Historiography of the Transylvanian Saxons: Ferdinand Baumann (1840-1911) / 23
Mara Magda Maftei, Testamente politice: Eminescu,Iorga,Antonescu, Codreanu, Moţa, Marin / 28
Sorin Radu, Ion Flueraş şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a Comunistă (III) / 32
Henrieta Anişoara Şerban, „Marş“ şi „démarche“: incursiuni filosofico-istorice în problematica elitei româneşti / 39
Irina Georgescu, Poezii cu formă fixă – catrenul blagian / 43
Marta Onu, Imagini ale căutării şi ale arderii în „Tulburarea apelor“ şi „Cântecul focului“ / 49
Ovidiu Baron, Départ et destination / 53
Monica Borş, Atracţia coincidenţei contrariilor / 62
Dumitra Baron, La tentation de lire. La bibliothèque, l’autre de l’écrivain / 68
Mihai Vieru, Ion Stratan. Direcţia nouă în opzecismul poetic / 74
Dragoş Varga, / 
Iacob Mârza, „Historiae enim finis est veritatis“ (Preocupări de istoriografie românească la Oradea) / 88
Daniela Bădilă, Restaurarea compoziţiei „Ţărancă cu cofe“ realizată de Elena Popea / 91

 

file icon Numărul 11/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 11171

CUPRINS
***, Profesorul Dan Popescu, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Rennes 1, Franţa / 1
Dan Popescu, Saint-Simon, premier în vreme de criză? / 5
Vlad Sofronie, Byzanz’ Einfluβ auf die Walachei (1359-1418) / 9
Ana Ene, Supplex Libellus Valachorum Transilvanie. Aspecte ale modernităţii discursului retoric / 17
Victor Durnea, De la polemică acerbă la pact de colaborare: C. Stere şi A.A. Bădărău (II) / 29
Sorin Radu, Ion Flueraş şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a Comunistă (II) / 37
Viorella Manolache, Un fenomen istoric denivelat: elita politică românească / 47
Nora Căpăţână, Heinz Erhardt der Unvergessliche Schmunzelmeister / 53
Rodica Ilie, „Ein umgekehrtes Manifest”? Oder ein noch unveröffentlichter literarischer Diskurs des Dadaismus / 60
Dumitru Vlăduţ, Reportajul basarabean al lui Geo Bogza: elemente de retorică şi estetică a genului, univers şi tehnici specifice / 64
Antonio Patraş, Ion D. Sîrbu şi teatrul / 72
Adela Dinu, Anul macului. Opiomanie şi criză sacrificială / 78
Doris Sava, Faktoren der Ausformung von Phraseologismen / 81
Petre Beşliu Munteanu, Episcopia Romano-Catolică din Alba Iulia. Jubileu (aproximativ) milenar / 86
Iosif Moldovan, Norvegia – finanţator european / 91
Ovidiu Moceanu, O lectură modernă a operei lui Pavel Dan / 94

file icon Numărul 10/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 10202

CUPRINS
Paul Cernat, Corespondenţă intimă, corespondenţă publică: o propunere / 1
Leonte Ivanov, Scrisorile lui Dostoievski / 5
Emilia Ioana Vaida, La „Correspondance” de Flaubert – un document poïétique / 13
Leonte Ivanov, Scrisorile din Basarabia ale lui Ivan Aksakov / 20
Carmen Oprişor, Despre modernitatea clasicilor. Ion Ghica – Scrisori către V. Alecsandri / 28
Şerban Axinte, Duiliu Zamfirescu şi teoria romanului „work in progress”. Corespondenţa lui Titu Maiorescu / 31
Ovidiu Baron, Întâmplările zilei. Aspecte ale corespondenţei lui Liviu Rebreanu / 38
Cosmin Ciotloş, Mon semblable, mon fils / 43
Angelo Mitchievici, Învăţăturile dandy-ului Mateiu către fantele Boicescu / 48
Bogdan Creţu, Corespondenţa unui bon vivant: Păstorel Teodoreanu / 55
Dumitra Baron, La correspondance de Cioran ou les métamorphoses des lettres / 60
Irina Ciobotaru, Reîntemeierea vecinătăţii cu lumea. Epistolar Nicolae Steinhardt. O scrisoare inedită către Toma Pavel / 68
Antonio Patraş, Ion D. Sîrbu. The Man behind Letters / 77
Ioan Radu Văcărescu, Inefabilul şi viaţa provizorie: scrisori imaginare din Dicomesia / 84
Dragoş Varga, Poetul neo-antropocentrist, filosoful egocentrist şi epistolarele / 89
Radu Vancu, Alexandru Muşina. Epistolele moralistului / 93

file icon Numărul 8/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 10085

CUPRINS
Ovidiu Moceanu, Problema postumelor eminesciene / 1
Leonte Ivanov, „De când cu ruşii în ţară...“ sau despre persitenţa unei fobii / 6
Lucian Robu, Declaraţia PMR din aprilie 1964 şi poziţia intelectualităţii din RPR / 11
Rodica Deaconescu, Aspecte ale relaţiilor româno-americane până în anul 1965 / 24
Irina Ciobotaru, Nicolae Steinhardt – o evoluţie spirituală marcată de repere superioare: Constantin Noica / 30
Ovidiu Baron, Hypostases du gouffre chez Michaux, Fondane et Voronca / 41
Mihai Vieru, Generaţia ’80 între Textualism şi Postmodernism / 49
Loredana Opăriuc, Caravana epică a lui Ioan Groşan – literatură pentru filologi /56  
Dragoş Varga, Mario Vargas Llosa. În căutarea naratorului perfect / 66 
Dan H. Popescu, Brian McHale, „Ficţiunea postmodernistă“. Prezentare / 71 
Brian McHale, „Ficţiunea postmodernistă“ (fragmente) – traducere de Dan H. Popescu / 72
Lucian Bâgiu, Writing in desconstruction vs speech in structuralism (Jacques Derrida vs Ferdinand de Saussure) / 79
Lucia Nistor, Germanisches und christliches Winterfest. “Jul” und “Weihnachten” – Versuch eines Vergleichs /  88
Raluca Mureşan, Jurnalismul informativ: principii deontologice / 94

file icon Numărul 7/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 10478

CUPRINS
Alberto Castaldini, Oraşul Alba Iulia – simbol al civilizaţiei europene / 1
Ioan Marian Ţiplic, Arheologia secolului. Naţionalism, marxism şi feminism / 6
Sorin Radu, Ion Flueraş şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a Comunistă / 15
Dinu Poştarencu, Principatul Moldovei în vizorul decembriştilor / 21
Carmen Popa, Expresing modality in English and German by other means than modal verbs / 24
Daniel Sidor, Nae Ionescu şi ideea de putere politică în România anilor ’20 / 29
Mihaela Grancea, Sensul morţii. Cercetări tanatice clasice, analize despre o nouă „ars moriendi“ / 33
Ana Maria Roman Negoi, Arheologia cuvintelor. Textul „Hronicii românilor“ din perspectiva unei cercetări semantice / 43
Monica Borş, Spre „mitologia mitului”. De la erou la idiot. Mitologii nominale. Mitologii nominale în fantasticul de tip „call“ / 49
Speranţa Milancovici, Vagabondajul lui Rimbaud şi abisul lui Baudelaire, în cheie fondaniană / 58
Ovidiu Baron, Le(s) Corps / 62
Iulia Luca, The “Mirror and the Lamp” in Beckett’s Environmental Vision / 67
Daniela Popa, Sylvia Plath: portret în cerneală / 74
Radu Vancu, În absenţa maeştrilor / 94
Ionel Popa, De la cronică la eseu / 95

 

file icon Numărul 5-6/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 11241

CUPRINS:
Corvin Lupu, Aspecte privitoare la unele analize şi prognoze despre criza economică şi internaţională în anul 2009 / 1
Lucian Bâgiu, Lucian Blaga, „Înviere“: autohtonizarea absolutului expresionist / 12 
Angelo Mitchievici, Domnişoara Cristina în faţa oglinzii / 22
Monica Borş, Numele proprii: revalorizări şi revizuiri / 40
Ioana Narcisa-Creţu, Komunikation und Evokation
Aurel Pantea, „Poezia – confesiune până la capăt“ / 55
Florin Stănescu, Xocicalco – piramida Şarpelui cu pene / 61
Vlad Sofronie, Pregătirea mentală a cuceririi Constantinopolului în Occident (sec. al XI-lea şi prima jumătate a sec. al XII-lea) / 67
Iacob Mârza, Church, Power and Culture: Bishop Teofil’s and Bishop Atanasie’s Biographies / 75
Florin Bogdan, Dorin Ioan Rus, Table de breaslă în colecţia Muzeului Etnografic din Reghin / 84
Dragoş Lucian Curelea, Consideraţii privind demersul diplomatic în Europa al lui Vasile Alecsandri în primăvara anului 1859 / 88
Ovidiu Moceanu, Andrei Şaguna şi braşovenii în corespondenţă / 94
Rodica Deaconescu, Aspecte privitoare la Războiul rece, în perioada deceniului al şaptelea al secolului trecut / 99
Romeo Petre Poponea, Câteva aspecte ale relaţiilor economice româno-ruse în anii ’90 reflectate în revista „22“ / 105
Aurel Csato, Aspecte din istoria şi organizarea Clubului Bilderberg (III) / 110
Horia Savu, Consideraţii privind analiza strategică a conflictelor din Zona Extinsă a Mării Negre / 118
Ramona Preja, Cântăreţi ai adevărului în artă / 124
Vlad Pohilă, „Intelectualii basarabeni faţă cu KGB-ul din spate“ – Interviu de Angelina Olaru / 131
Petre Beşliu Munteanu, „Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice” / 
Angelina Olaru, „Intelectuali basarabeni faţă cu KGB-ul din spate“ – interviu cu Vlad Pohilă / 
Veronica D. Niculescu, „Sorokin e aproape imposibil de tradus“ – interviu cu Mihail Vakulovski / 135
Raluca Soare, Realul filosofic – determinaţii discursive / 138
Iosif Moldovan, Criza economico-financiară şi provocările monedei unice în statele din Europa Centrală şi de Est / 148
Eugen Tăutu, „Ece Homo“. Geneza unei picturi / 152

file icon Numărul 4/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 10558

CUPRINS
Corneliu Bucur, Muzeul „ASTRA“ - promotor al culturii istroromâne / 1
Ovidiu Baron, Oralitate şi multilingvism. Câteva consideraţii asupra culturii istroromâne / 2
Valer Deleanu, Paşi spre istroromâni / 6
Emil Petru Raţiu, O vară la Fiume / 12
Lucian Miclăuş, Repere ale evoluţiei spirituale a istroromânilor / 15
Lucian Robu, Istroromânii în lumina investigaţiilor istoriografice, antropologice şi etnografice. Succintă analiză a surselor / 18
Richard Sârbu, Istroromânii de azi – vlahii balcanici de odinioară / 26
Lucian Miclăuş, Evoluţia istroromânilor din perspectivă demografică / 34
Emil Petru Raţiu, Localităţi şi castele din Valea Arsei şi coincidenţe istorice / 39
Vasile Frăţilă, Lexicul dialectului istroromân / 42
Ana-Maria Pop, Aspecte privind influenţa italiană asupra dialectului istroromân / 51
Elena Ramona Potoroacă, Demersurile realizării primei şcoli româneşti în Istria / 55
Emil Petru Raţiu, Matthias Flacius Illyricus / 64
Lucian Miclăuş, Crestinismul la istroromani. clerici, monahi şi mireni / 73
Elena Ramona Potoroacă, Tradiţii istroromâne trecut şi prezent. Analiză comparativă / 79
Ovidiu Baron, Ioan Caragiani, Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică, Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2008 / 91
Lucian Robu, Karl Markus Gauss, Europeni care se sting. Note de călătorie despre sefarzii din Sarajevo, germanii din Gottschee, arbăreşi, sorbi şi aromâni / 93
Elena Ramona Potoroacă, Tache Papahagi, Antologie aromânească, Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2008 / 95

file icon Numărul 3/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 9005

CUPRINS:
Laura Zăvăleanu, Topocronia cărţilor populare: heraldica iubirii. Literatura de desfătare. Arhitecturile exemplare şi compensatorii / 1
Silviu Mihăilă, Zoe Dumitrescu Buşulenga: Despre Eminescu în orizonturile romantismului german / 7
Mara Magda Maftei, Un Cioran pesimist şi optimist. Preferinţele sale filosofice / 13
Maria Cursaru-Herlea, Dobrogea în perioada migraţiilor pecenege (sec. al XI-lea) / 27
Vlad Sofronie, Bizanţul şi pericolul normand în secolele al XI-lea şi al XII-lea / 36
Iacob Mârza, Wie es eingenthlich gewesen war / 46
Eugenia Crişan, Patrimoniu sibian – o carte manuscrisă din Ocna Sibiului / 49
Lidian Prisac, Autohtoni şi alogeni în Basarabia (1812-1940). Între identitate şi alteritate / 53
Pavel Moraru, File din memoria unui ofiţer de informaţii român din timpul Primului Război Mondial / 60
Petre Beşliu Munteanu, Consideraţii generale asupra securităţii frontierei central-sudică a Transilvaniei (secolele XII-XVI) / 69
Romeo Poponea, Poziţia Federaţiei Ruse cu privire la procesul de aderare a României la NATO în anii ’90. Studiu de caz: Revista „22“, 1997 / 80
Aurel Csato, Aspecte din istoria şi organizarea Clubului Bilderberg (II) / 85
Ramona Preja, Cântăreţi ai adevărului în artă / 92

file icon Numărul 2/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 9763

CUPRINS:
Ovidiu Moceanu, Misiunea irenică a Bisericii în spaţii de interculturalitate / 1
Vigh Bela, Condamnarea lui Francisc David / 8
Lucian Bâgiu, În Ardeal, la 1884. Intelectualul român şi aspiraţiile sale / 22
Victor Durnea, C. Stere şi „Afacerea de onoare“ de la 1894 / 30
Radu Ardelean; Lucian Giura; Stelian Mândruţ, Fragmente din corespondenţa lui Vasile Goldiş cu Ioan Lupaş în presă / 47
Dan Mircea Mazălu, Principalele etape în scrisul istoricului Alexandru Lapedatu / 55
Dan Popescu, Cataclisme economice care zguduie lumea - geneză, evoluţii, pronosticuri / 62
Aurel Csato, Aspecte din istoria şi organizarea Clubului Bilderberg (I) / 82
Gabriel Moisa, Un deziderat istoriografic ceauşist mereu amânat: Tratatul de Istoria României / 89

file icon Numărul 1/2009fierbinte!Tooltip 10/13/2011 Accesări: 10091

CUPRINS
Corvin Lupu, Momente din istoria Unirii de la 1859 la aniversarea a 150 de ani / 1
Lucian Giura, Ştiri din presa austriacă referitoare la Unirea Principatelor Române / 10
Simona Maria Cursaru-Herlea, Capidava - O cetate milenară a Dobrogei / 16
Victor Sibianu, Maghiari transilvăneni în cercetarea romanităţii / 24
Gheorghe Negru, Gheorghe Madan – agent al Imperiului Rus. „Agent personal“ al guvernatorului Basarabiei. Cazul Sergiu Cujbă / 30
Gabriel Miosă, Tentative de bolşevizare a Bihorului în a doua jumătate a anului 1919 / 41
Peter Kopecký, Misiunea militară a generalului Milan Rastislav Štefánik în România în lumina documentelor din arhivele române şi franceze / 47
Lidia Prisac, Demersul istoriografic al separatismului transnistrian în publicaţiile pro-secesioniste / 55
Viorica Streşină, Des conclusions sur les représentations de la Moldavie postsoviétique / 63
Radu Vancu, Mircea Vulcănescu, poetul. „Perfectio secunda“ / 68
Mara Magda Maftei, Raportul lui Cioran cu Istoria. Scrierile franceze / 72
Monica Borş, În căutarea numelui pierdut / 78
Florin Zănoagă, Les formes et les functions du fantasique chez Mircea Eliade / 85
Dragoş Varga, Vocaţia enciclopedismului / 91
Jean Chirică, Cristian Manuel Chirică, Construcţia identităţii europene prin fotbal / 94

Începând cu anul editorial 2009, Revista Transilvania este indexata în baza de date internationala SCOPUS. Vezi sectiunea "Key Links" (meniu dreapta-jos), rubrica "List of titles" (fisier .xls), pozitia 25417, source record id: 18800156716.
Banner